Warning: tempnam(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/usr/home/fescamp.cat/:/home/fescamp.cat/:/usr/home/services/:/usr/share/php/) in /usr/home/fescamp.cat/web/15/wp-content/themes/hatch/functions.php on line 91

Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /usr/home/fescamp.cat/web/15/wp-content/themes/hatch/functions.php on line 92

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/fescamp.cat/web/15/wp-content/themes/hatch/functions.php on line 93
Bases d’artistes

Bases d’artistes

FesCamp15. Convocatòria.

CONVOCATÒRIA D’ARTISTES AL FESCAMP15

Festival d’Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat del Vallès

 

“El desenvolupament sostenible és aquell que satisfà les necessitats de la generació present

sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.”

Comissió mundial sobre el medi ambient i el desenvolupament, 1988.

Versió portable de les Bases (pdf)

.

SOBRE EL FESCAMP

El FesCamp és un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat del Vallès des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. Té com a objectiu identificar les mancances i oportunitats sostenibilistes del context periurbà, intensificar la cohesió veïnal i les relacions socials als barris de Mira-sol, La Floresta i Les Planes i la Vila de Valldoreix. Tots ells són àmbits de Sant Cugat condicionats pel creixement residencial dispers i característics per la relació directa amb el mosaic agroforestal de la cara nord de la serra de Collserola.

Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió de la crisi immobiliària i el caràcter de frontera d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc. Per aquests motius es fa necessari intervenir d’una forma creativa i sobretot transversal per aconseguir millores en la relació ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà i cercar solucions a les diverses problemàtiques detectades.

Els projectes del FesCamp es basen en el treball per parelles entre agent local i artista. Un cop havent ja seleccionat una sèrie d’agents locals que proposen un tema relacionat amb els objectius del FesCamp, presentem aquesta convocatòria dirigida als artistes que hauran d’escollir un tema/agent i plantejar un projecte per desenvolupar aquest tema de l’agent. Agent i artista treballaran conjuntament durant tres mesos per presentar el resultat del procés el dia del Festival (9 de maig de 2015).

La primera edició del FesCamp, centrada al barri de Mira-sol, es va desenvolupar des de gener fins a maig de 2014 culminant el passat 24 de maig de 2014. Es pot veure el documental del FesCamp14 a: http://youtu.be/RMSNGn8tRtw

.

BASES DE PARTICIPACIÓ PER ARTISTES

El FesCamp ofereix la possibilitat a creadors interessats en contextos socials de desenvolupar projectes artístics en col·laboració amb agents locals de Sant Cugat del Vallès treballant des dels diferents objectius del FesCamp. La responsabilitat del procés de treball recau en l’artista o col·lectiu artístic, mentre que l’agent actua de col·laborador posant al servei del projecte artístic el tema que li interessa explorar. El comissariat de FesCamp acompanya el procés de treball mitjançant tasques d’organització, difusió i mediació entre agent i artista, i posa els mitjans econòmics per a desenvolupar els processos de treball a través d’una dotació per cada artista seleccionat que desenvolupa un projecte en el marc del festival.

A qui es dirigeix la proposta

Poden participar a la convocatòria totes aquelles persones creadores i majors d’edat que, de forma individual o col·lectiva, basin el seu treball dins l’àmbit de les pràctiques artístiques contextuals, ja sigui des de l’art, l’arquitectura, la sociologia, l’antropologia, el treball comunitari o el medi ambient. La convocatòria està oberta a diferents tècniques d’expressió artística com ara la creació sonora i visual, l’art plàstic, les instal·lacions, les arts del moviment, les accions col·lectives, etc.

Condicions dels projectes a presentar

Per tal de situar els projectes entorn el concepte de sostenibilitat ambiental de Sant Cugat i els districtes de Mira-sol, la Floresta i Les Planes, i la Vila de Valldoreix, les propostes hauran de centrar-se en un àmbit de treball associat a la col·laboració d’un agent local que acompanyarà a l’artista durant el procés. L’artista haurà d’escollir un dels següents àmbits entorn el qual podrà dissenyar i elaborar el seu projecte.

Els temes presentats per part dels agents sorgeixen de l’interès d’abordar situacions o problemàtiques ambientals nascudes de la relació entre ciutat de baixa densitat i entorn natural. Es tracta de temes de treball ambiental o casos d’estudi situats en un àmbit geogràfic concret que interessen o preocupen a l’agent i que se situen a Mira-sol, Valldoreix, La Floresta o Les Planes.

Concretament per aquesta edició del FesCamp, les temàtiques i agents escollits en la convocatòria d’agents locals sobre les quals haurà de proposar-se un projecte artístic són:

a) Temàtica: Dels banys col·lectius a la piscina pública | Agent: AAVV de Sant Joan de Mira-sol | Àmbit: Mira-sol

(Veure Annex. Projecte A)

b) Temàtica: La mobilitat sostenible al nostre barri | Agent: Institut Leonardo da Vinci | Àmbit: Mira-sol

(Veure Annex. Projecte B)

c) Temàtica: Sostenibilitat i biodiversitat a l’hort formatiu de Mira-sol | Agent: Pla de Transició al Treball Sant Cugat del Vallès | Àmbit: Mira-sol

(Veure Annex. Projecte C)

d) Temàtica: El bosc comestible | Agent: AAVV la Serreta Bosc d’en Saladrigues | Àmbit: Valldoreix

(Veure Annex. Projecte D)

e) Temàtica: Av. del Baixador: de la línia d’alta tensió a un nou carrer per Valldoreix | Agent: Escola Jaume Ferran i Clua | Àmbit: Valldoreix

(Veure Annex. Projecte E)

f) Temàtica: Els carrers de la Floresta | Agent: Coordinadora d’Entitats el Senglar Cultural de la Floresta | Àmbit: La Floresta

(Veure Annex. Projecte F)

g) Temàtica: Urbà-Rural: la frontera entre la ciutat i l’espai agroforestal | Agent: L’Ateneu Centre Cívic Sant Cugat | Àmbit: Sant Cugat

(Veure Annex. Projecte G)

L’Annex de la convocatòria, on es facilita més informació sobre cada projecte, es pot descarregar de la web del FesCamp www.fescamp.cat i a través d’aquest enllaç.

El projecte presentat ha de preveure per una banda, un procés de treball conjunt amb l’agent local, i per l’altre, un resultat final que es mostrarà a la jornada celebrativa del dissabte 9 de maig de 2015, ja sigui en format expositiu, performatiu, d’instal·lació, o d’acció participativa. Aquesta posada en escena final es realitzarà en coordinació amb l’agent local.

Addicionalment a la jornada final, es preveu una jornada participativa oberta a la ciutadania –FesCamp en procés– el diumenge 19 d’abril de 2015 a Valldoreix. Aquesta jornada té l’objectiu de mostrar els treballs en procés del FesCamp, i de servir com una sessió de treball o acció participativa més del projecte a l’hora que una oportunitat de conèixer els altres projectes i visibilitzar el treball de tots ells. Els projectes desenvolupats amb agents de Valldoreix (c i d) hauran de preveure la participació en aquesta jornada, essent opcional per la resta.

La forma de col·laboració entre artistes i agents és lliure en funció de l’objectiu de cada proposta. L’artista podrà proposar les trobades amb cada agent que cregui convenients i l’equip de coordinació del FesCamp facilitarà el contacte entre ambdós.

Criteris de selecció

Les propostes seran seleccionades per un jurat format per un representant de cada un dels agents locals seleccionats en el concurs d’agents locals, l’equip de comissariat del FesCamp, l’equip revisor del FesCamp format per membres del Club Muntanyenc Sant Cugat, un membre de l’equip docent d’Entretallers, tres representants de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i dos representants de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Es valorarà principalment la qualitat artística (procés de treball conjunt amb cada agent local, materialització, posada en escena) i coherència amb l’enfocament del projecte FesCamp.

Es valorarà molt positivament també, per a qualsevol de les 7 temàtiques, que el projecte inclogui una activitat participativa oberta o presentació prèvia a la ciutadania, en la jornada de FesCamp en procés del 19 d’abril a Valldoreix.

Es valorarà principalment la relació de cada tema presentat en relació amb els criteris i objectius següents:

 • Visibilitzar el patrimoni ambiental de Mira-sol, Valldoreix, La Floresta o Les Planes.
 • Potenciar la creativitat dels agents col·laboradors de cada projecte.
 • Mostrar el procés de treball.
 • Despertar la reflexió respecte l’impacte ambiental de la vida als àmbits fronterers amb Collserola.
 • Activar mecanismes a l’abast de la ciutadania de protecció i millora dels entorns naturals boscosos i aquàtics.
 • Difondre i potenciar la creació d’espais de producció alimentària.
 • Apropar la vida urbana a les diferents dimensions de la sostenibilitat ambiental.
 • Reflexionar sobre altres maneres de percebre el context periurbà.
 • Incentivar la interacció entre entitats i residents.

Condicions de participació dels artistes

La participació de cada artista o col·lectiu artístic comporta el compromís de:

Desenvolupar un projecte artístic en col·laboració amb l’agent local que giri sobre la temàtica proposada per aquest.

Adaptar el projecte artístic a les condicions i disponibilitat de l’agent local i als objectius FesCamp, si així es requereix.

Fer-se càrrec del conjunt de tasques de gestió material del procés de treball i la presentació final; encara que es pugui acordar certa col·laboració amb l’agent local o l’equip de comissariat del FesCamp.

Responsabilitzar-se de la posada en escena del procés de treball en la jornada FesCamp en procés del diumenge 19 d’abril de 2015 a Valldoreix, si el projectes es desenvolupa amb agents de Valldoreix o així s’ha proposat inicialment.

Responsabilitzar-se de la posada en escena del resultat obtingut en la jornada final de FesCamp el dissabte 9 de maig de 2015 a Mira-sol.

Facilitar a l’equip de comissariat del FesCamp informació escrita i gràfica del procés de treball a mesura que aquest es desenvolupi i dels resultats obtinguts a fi de poder fer el seguiment dels projectes a través de la web i les xarxes socials, i d’organitzar una exposició del FesCamp15. Aquest material s’inclourà també a l’exposició que es celebrarà al Casal Mira-sol entre el 13 d’abril i el 31 de maig i que tindrà com a objectiu difondre el procés de treball de cada projecte.

Difondre la seva participació al FesCamp a través dels seus canals al llarg del procés de treball i els dies de celebració de jornades (19 d’abril i 9 de maig de 2015). Difondre la informació que l’equip de FesCamp publiqui a twitter i facebook, si l’artista disposa de comptes en aquestes xarxes socials.

Dotació econòmica

600€ en concepte d’honoraris incloent despeses de producció. Aquest import es lliurarà en format de premi entregat per Cíclica Associació, essent subjecte a la retenció l’IRPF corresponent.

Format d´entrega

Cal fer arribar un document via correu electrònic (fescamp@fescamp.cat) amb la informació següent:

 • Document amb dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic i direcció postal).
 • Document escrit que defineixi les idees bàsiques i estratègies del projecte artístic, especificant la temàtica/agent amb qui es preveu col·laborar (possibilitats a, b, c, d, e, f ). Cal incloure 2 imatges que facilitin la visualització de la posada en escena del projecte. El document en PDF no pot superar les 4 pàgines din-A4 ni els 6 MB.
 • Currículum de l’equip o de cada persona física, posant èmfasi i imatges d’aquells projectes que guarden relació amb la proposta presentada.

Terminis

Data límit d’entrega de propostes: 25 de gener de 2015.

Data límit de resolució: 2 de febrer de 2015.

Altres dates d’interès

Convocatòria d’artistes: del 4 de desembre de 2014 al 25 de gener de 2015.

Resolució de la convocatòria d’artistes: del 26 de gener al 2 de febrer de 2015.

Procés de treball col·laboratiu: del 9 de febrer al 9 de maig de 2015.

Exposició al Casal Mira-sol: del 13 d’abril al 31 de maig de 2015.

Jornada en procés FesCamp15: 19 d’abril de 2015 al llarg de tot el matí al Casal de Cultura de Valldoreix.

Jornada final FesCamp15: 9 de 2015 de maig al llarg de tot el dia al Casal Mira-sol.

Condicions generals

El jurat del FesCamp es reserva la possibilitat d’aparellar el projecte artístic presentat amb un agent local diferent del proposat, a fi d’acordar les propostes artístiques seleccionades amb els agents i les seves temàtiques.

El projecte presentat restarà subjecte a possibles modificacions, si així es considera des del treball conjunt entre l’artista, l’agent local i el comissariat FesCamp a fi d’acostar el projecte als objectius ambientals i socials.

Les tasques d’organització material del procés de treball i el resultat final es duran a terme per part de l’artista. L’organització del FesCamp donarà suport en la reserva d’espais i mobiliari dins les seves possibilitats (espais interiors i exteriors del Casal Mira-sol, taules i cadires, material tècnic i altres).

El material documental generat serà compartit amb l’organització per a la seva difusió posterior en una publicació i enregistrament vídeo subjectes a les condicions de llicència Creative Commons (by-nc-sa), no permetent l’ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Qualsevol dubte general o consulta en l’enviament contactar amb fescamp@fescamp.cat

Es pot trobar aquesta informació a la web del FesCamp www.fescamp.cat

I als perfils del FesCamp a les xarxes socials:

https://www.facebook.com/pages/FesCamp/343070962521440

https://twitter.com/fescampfestival

L’Annex de la convocatòria, on es facilita més informació sobre cada projecte, es pot descarregar de la web del FesCamp www.fescamp.cat i a través d’aquest enllaç.

La jornada en procés del FesCamp es celebrarà el diumenge 19 d’abril de 2015 durant tot el matí. Els projectes es situaran i presentaran a l’entorn del Casal de Cultura de Valldoreix (C/ Sant Albert 6, en la confluència amb el C/ Tibidabo – 08197 Sant Cugat del Vallès). Veure enllaç: https://goo.gl/maps/Quzir

La jornada final del FesCamp es celebrarà el dissabte 9 de maig de 2015 durant tot el dia. Els projectes es situaran i presentaran a l’entorn del Casal Mira-sol (C/ Mallorca 42 – 08195 Sant Cugat del Vallès). Veure enllaç: http://goo.gl/maps/5MOuw

Versió portable de les bases

Es pot descarregar una versió en format .pdf de les bases de convocatòria d’artistes al FesCamp15 a través d’aquest enllaç

Annex

Accediu a l’informació de l’Annex a través d’aquest enllaç